ค้นหา :
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน  
     ตะกร้าสินค้า 0 รายการ

   
    Link ในเครือ          

   Buddy.co.th

  
   
    
 

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

      การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

          ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลา 1-3 วัน ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ
      โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Rompothong furniture ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้ง
      บางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อ
      เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน หรือหลัง

       การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

          ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

      ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
      สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
      ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
      สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
      ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง Buddy furniture เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว

       Rompothong furniture จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่
      โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      ไปยัง Rompothong  furniture เพื่อขอให้ Rompothong  furniture เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ
      Rompothong  furniture จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

      ห้ามการเปลี่ยนใจ

          ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

      สิทธิของผู้ขาย

          เมื่อ Rompothong  furniture ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว Rompothong  furniture
      จะแจ้งให้ผู้ขายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ Rompothong  furniture

      กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก Rompothong  furniture
      ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด Rompothong  furniture 
      จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก
      Rompothong  furniture จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

      ในการตัดสินใจว่าคำร้อง ของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

      สภาพของสินค้าที่คืน

          เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึง อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขาย
     ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

      ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

          ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

      การคืนเงิน

          ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Rompothong  furniture ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่
      Rompothong  furniture ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด Rompothong  furniture มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวน
      ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลา  เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ
     หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

 

 
 
browse by categories
- เก้าอี้- โต๊ะ
- ตู้- ตู้เซฟนิรภัย
- ชั้น- เฟอร์นิเจอร์-ชุด
- สแตนเลส,อลูมิเนียม- รถเข็น
- อะไหล่เฟอร์นิเจอร์- เฟอร์นิเจอร์-อื่นๆ
- เฟอร์นิเจอร์ Modern- เฟอร์นิเจอร์ Vintage
 
แคตตาล็อค
20.) Zingular19.) World Safe
18.) Victory17.) Victor
16.) VC15.) Safeprima
14.) PP13.) Nat
12.) Luckyworld11.) Lucky
10.) Leeco9.) JKN
บริการ
- ส่วนลด,สิทธิพิเศษ- ร่วมงานกับเรา
- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์- การจัดส่งสินค้า
- เฟอร์นิเจอร์สั่งทำ- สาระน่ารู้
- รับออกแบบออฟฟิศ- DBD verified
- นโยบายการคืนสินค้า- ความเป็นส่วนตัว
- สมัครตัวแทนจำหน่าย
ช่วยเหลือ
- วิธีการสมัครสมาชิก
- วิธีค้นหาสินค้า
- วิธีการชำระเงิน
- วิธีการสั่งซื้อ
- วิธีการใช้แผนที่
- การเลือกสีแต่งบ้าน
    © 2012 Copyright RPTFurniture.com. All Rights Reserved. free hit counters  
  บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 330/5 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม 10100    เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105558131151